NajduRecept.cz JáRodič.cz Slasti.cz BusinessIT.cz OnBusiness.cz OpenImageBank.com eBookMaps.com 3DJournal.comFotografie a obrázky pro jakékoli použití zdarma* - tank

Stáhněte si zdarma fotografie a obrázky pro svůj časopis, blog, web nebo cokoli jiného*. Použijte je tak, jak jsou, nebo si je dle potřeby upravte.

Nabízíme vám zdarma ke stažení fotografie a obrázky - a nemáme žádné nepříjemné omezující podmínky. Obrázky a fotografie můžete použít k takřka libovolnému účelu (více viz níže), jsou zdarma ke komerčnímu použití* (a samozřejmě i k tomu nekomerčnímu), můžete je takřka jakkoli upravovat a míchat s dalšími díly. Jediné, co je třeba udělat, je uvést autora a odkaz (ale i tady jsou naše podmínky velmi vstřícné - chceme, aby bylo vše co nejjednodušší). Těšíme se, že vám naše volně a zdarma použitelné fotografie a obrázky pomohou dosáhnout toho, oč se snažíte.

Jak lze použít fotografie a obrázky z OpenImageBank

Podmínky používání fotografií a obrázků z OpenImageBank jsou jednoduché. Zde je stručné shrnutí.

Je jen velmi málo toho, co není dovoleno (A):

  1. Fotografie a obrázky nelze použít v rozporu se zákonem a s dobrými mravy nebo způsobem, který snižuje důstojnost autorů, zachycených osob či objektů. Některé zachycené objekty (např. stavby) mohou být chráněny autorskými právy a jejich fotografie tak lze užít jen v souladu s těmito právy.
  2. Fotografie a obrázky nelze použít bez uvedení autora a odkazu na stránky OpenImageBank.com. Pokud u nás není uveden autor, stačí uvést odkaz. Při použití na webu musí být odkaz aktivní (např. s textem odkazu: Fotografie zdarma z OpenImageBank.com). Odkaz může vést na domovskou stránku nebo na stránku dané fotografie.
  3. Fotografie a obrázky v plném rozlišení nemohou být - ani v upravené podobě (tedy ani zmenšené) - použity v  projektech určených (výslovně nebo kamuflovaně) jako zdroj grafiky k dalšímu použití (např. v on-line galeriích).

Několik příkladů toho, co je povoleno (B):

  1. Obrázky a fotografie lze jakkoli (v souladu s výše uvedeným pravidlem 1 (A)) upravovat, používat na webu, v tisku, v dalších uměleckých dílech apod. Licence k použití, kterou stažením obrázku získáváte, je nevýhradní (tj. mohou ji získat i další subjekty).
  2. Obrázky a fotografie mohou být i součástí děl určených k dalšímu šíření (s výjimkou uvedenou výše v bodě 3 (A)), například webových šablon. Každý uživatel takového díla musí být vhodně informován, že musí být zachováno jméno autora a odkaz na OpenImageBank.com.
  3. Obrázky a fotografie lze používat na blogu, v on-line časopise apod., a to i často; pak stačí, aby byl odkaz na OpenImageBank umístěn na jedné stránce vzdálené ne více než jedno kliknutí od domovské stránky. Nemusí být tedy uveden na všech stránkách, kde jsou obrázky nebo fotografie užity (toto neplatí pro stránky, jejichž hlavním obsahem jsou galerie obrázků; v nich lze navíc v souladu s licencí užít jen obrázky v nízkém rozlišení). U každé fotografie (např. v tagu Title) pak jen musí být uveden autor a OpenImageBank.com dle bodu 2 (A).

* Některé zachycené objekty (např. stavby) mohou být chráněny autorskými či jinými právy a pro použití jejich fotografií k vybraným účelům (zpravidla např. k reklamním) je třeba kontaktovat majitele těchto práv.Často kladené dotazy

- Mohu vaše fotografie bez vašeho svolení použít ve svém blogu? Ano, naše svolení získáváte okamžikem, kdy si fotografii stáhnete. Je třeba jen dodržet pravidla uvedená vlevo.

- Musím svou grafiku, pokud v ní využiju i vaše fotografie, také šířit dále zdarma? Ne, můžete ji šířit i za úplatu nebo neumožnit její šíření. Jen nesmí být (použijete-li naše foto ve vysokém rozlišení) součástí žádné on-line galerie sloužící jako zdroj grafiky k dalšímu užití.

- Chci vytisknout plakát s vaší fotografií. Jak zde uvedu odkaz? Stačí například v rohu malým písmem informace o autorovi snímku (je-li u nás uveden) a zdroji - OpenImageBank.com.

- Jak můžu zveřejnit vaše fotografie bez toho, abych na vás uvedl odkaz? Toto není možné, tím by došlo k porušení licenční smlouvy a fotografie byste užil nezákonně.

- Odkud pocházejí vaše fotografie? Všechny fotografie a obrázky na OpenImageBank pocházejí od našich fotografů a grafiků. Jde tedy o materiály z ověřeného a důvěryhodného zdroje.

- Lze skutečně vaše fotografie použít jakkoli? Je třeba dodržet pravidla uvedená vlevo. U fotografií autorsky (či jinak) chráněných děl (např. některých staveb) může být jejich použití omezeno - a je třeba kontaktovat majitele uvedených práv k těmto objektům.


©2011-2019 OpenImageBank.com
Vydavatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla tohoto webu a ochrana soukromí