Fotografie a obrázky zdarma pre akékoľvek použitie*:
Leopard na strome v Národný park Serengeti, Tanzánia, Afrika.

Stiahnite si zadarmo fotografie a obrázky pre svoj časopis, blog, web alebo čokoľvek iného*. Použite je tak, ako sú, alebo si ich podľa potreby upravte.

Ponúkame vám zdarma k stiahnutiu fotografie a obrázky - a nemáme žiadne nepríjemné obmedzujúce podmienky. Obrázky a fotografie môžete použiť k takmer ľubovoľnému účelu (viac pozri nižšie), sú zadarmo ku komerčnému použitiu* (a samozrejme aj k tomu nekomerčnému), môžete ich takmer akokoľvek upravovať a miešať s ďalšími dielmi. Jediné, čo treba urobiť, je uviesť autora a odkaz (ale aj tu sú naše podmienky veľmi ústretové - chceme, aby bolo všetko čo najjednoduchšie). Tešíme sa, že vám naše voľne a bezplatne použiteľné fotografie a obrázky pomôžu dosiahnuť to, o čo sa snažíte.


Leopard na strome v Národný park Serengeti, Tanzánia, Afrika.

Creative Commons Attribution 3.0 License
Meno: Leopard na strome v Národný park Serengeti, Tanzánia, Afrika.
Lokalita: Tanzánia
Kľúčové slová: národný park, príroda, strom, vetva, zviera
Maximálne rozlíšenie: 3565 × 2460 (8.77 MP/megapixel)
Kvalita: 2/5
Licencia: Obraz na tejto stránke (nízke rozlíšenie) podlieha licencii Creative Commons Attribution 3.0 License.
Licencia HR: Obrázok vo vysokom rozlíšení je možné použiť rovnakým spôsobom ako s nízkym rozlíšením obrazu, s výnimkami uvedenými nižšie.

Stiahnite obrázok vo vysokom rozlíšení tu

Ako je možné použiť fotografie a obrázky z OpenImageBank

Podmienky používania fotografií a obrázkov z OpenImageBank sú jednoduché. Tu je stručné zhrnutie.

Je len veľmi málo toho, čo nie je dovolené (A):

  1. Fotografie a obrázky nemožno použiť v rozpore so zákonom as dobrými mravmi alebo spôsobom, ktorý znižuje dôstojnosť autorov, zachytených osôb či objektov. Niektoré zachytené objekty (napr. stavby) môžu byť chránené autorskými právami a ich fotografie tak možno užiť len v súlade s týmito právami.
  2. Fotografie a obrázky nemožno použiť bez uvedenia autora a odkazu na stránky OpenImageBank.com. Ak u nás nie je uvedený autor, stačí uviesť odkaz. Pri použití na webe musí byť odkaz aktívny (napr. s textom odkazu: Fotografie zadarmo z OpenImageBank.com). Odkaz môže viesť na domovskú stránku alebo na stránku danej fotografie.
  3. Fotografie a obrázky v plnom rozlíšení nemôžu byť - ani v upravenej podobe (teda ani vo zmenšenej) - použité v projektoch určených (výslovne alebo kamuflovane) ako zdroj grafiky k ďalšiemu použitiu (napr. v on-line galériach).

Niekoľko príkladov toho, čo je povolené (B):

  1. Obrázky a fotografie je možné akokoľvek (v súlade s vyššie uvedeným pravidlom 1 (A)) upravovať, používať na webe, v tlači, v ďalších umeleckých dielach a podobne. Licencia na použitie, ktorú stiahnutím obrázku získavate, je nevýhradná (tj môžu ju získať aj ďalšie subjekty).
  2. Obrázky a fotografie môžu byť aj súčasťou diel určených k ďalšiemu šíreniu (s výnimkou uvedenou v bode 3 (A)), napríklad webových šablón. Každý užívateľ takéhoto diela musí byť vhodne informovaný, že musí byť zachované meno autora a odkaz na OpenImageBank.com.
  3. Obrázky a fotografie je možné používať na blogu, v on-line časopise a pod., a to aj často. Potom stačí, aby bol odkaz na OpenImageBank umiestnený na jednej stránke vzdialené nie viac ako jedno kliknutie od domovskej stránky. Nemusí byť teda uvedený na všetkých stránkach, kde sú obrázky alebo fotografie použité (toto neplatí pre stránky, ktorých hlavným obsahom sú galérie obrázkov; v nich možno navyše v súlade s licenciou užiť len obrázky v nízkom rozlíšení). U každej fotografie (napr. v tagu Title) potom len musí byť uvedený autor a OpenImageBank.com podľa bodu 2 (A).

* Niektoré zachytené objekty (napr. stavby) môžu byť chránené autorskými či inými právami a pre použitie ich fotografií k vybraným účelom (spravidla napr. k reklamným) treba kontaktovať majiteľa týchto práv.Často kladené otázky

- Môžem vaše fotografie (napr.: Leopard na strome v Národný park Serengeti, Tanzánia, Afrika) bez vášho dovolenia použiť vo svojom blogu? Áno, naš súhlas získavate okamihom, kedy si fotografiu stiahnete. Treba len dodržať pravidlá uvedené vľavo.

- Musím svoju grafiku, ak v nej využijem aj vaše fotografie, šíriť ďalej zadarmo? Nie, môžete ju šíriť aj za odplatu alebo neumožniť jej šírenie. Len nesmie byť (ak použijete naše foto vo vysokom rozlíšení) súčasťou žiadnej on-line galérie slúžiace ako zdroj grafiky k ďalšiemu použitiu.

- Chcem vytlačiť plagát s vašou fotografiou (napr.: Leopard na strome v Národný park Serengeti, Tanzánia, Afrika). Ako tu uvediem odkaz? Stačí napríklad v rohu malým písmom informácie o autorovi snímku (ak je u nás uvedený) a o zdroju - OpenImageBank.com.

- Ako môžem zverejniť vaše fotografie bez toho, aby som na vás uviedol odkaz? Toto nie je možné, tým by došlo k porušeniu licenčnej zmluvy a fotografie by ste užili nezákonne.

- Odkiaľ pochádzajú vaše fotografie? Všetky fotografie a obrázky na OpenImageBank pochádzajú od našich fotografov a grafikov. Ide teda o materiály z overeného a dôveryhodného zdroja.

- Možno skutočne vaše fotografie použiť akokoľvek? Je potrebné dodržať pravidlá uvedené vľavo. U fotografií autorsky (alebo inak) chránených diel (napr. niektorých stavieb) môže byť ich použitie obmedzené - a je treba kontaktovať majiteľa uvedených práv k týmto objektom.


©2011-2019 OpenImageBank.com
Vydavateľ: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidlá tejto webovej stránky a Ochrana osobných údajov